Förberedelser för installation av FuranFlex RWV ø600 mm