Förberedelser inför gjutning av betongbänk och ny eldstadsbotten